Työkaluja, joita käytetään mekaniikkasuunnittelussa ja ohutlevysuunnittelussa

Mekaniikkasuunnittelu

DeepBay on yhden miehen insinööritoimisto, joka tarjoaa mekaniikkasuunnittelua Tampereen alueella. Olen työskennellyt valmistavan teollisuuden yrityksessä kuusi vuotta mekaniikkasuunnittelussa puhdasilmalaitteiden parissa. Osaamiseni on erityisen vahvaa ohutlevysuunnittelussa, jota kuvaan ohutlevysuunnittelu-sivulla. Asiakasprojektissa, jossa työskentelin asiakkaan toimitiloissa Quattrotecillä, olen suunnittelut paperikoneen pakkauslinjaston modernisointia, jonka mekaniikkasuunnittelu sisälsi koneistettavia akseleita ja holkkeja, paksumpia levyosia (10-30mm), ohutlevysuunnittelua sekä laakeri- ja muita komponenttivalintoja. Työkaluni on SolidWorks 3D CAD-ohjelmisto. Olen käyttänyt ja opiskellut SolidWorksiä mekaniikkasuunnittelussa ensimmäisen kerran keväällä 2013 vapaavalintaisella 3D-suunnittelukurssilla. Aloitin työurani toisen opiskeluvuoden jälkeen koulutusta vastaavassa työssä mekaniikkasuunnittelussa.

Tuotannonohjausjärjestelmien (ERP) käyttäminen on minulle tuttua. Mekaniikkasuunnittelun ohessa olen käyttänyt ERP:iä varsin tiiviisti tuoterakenteiden, vaiheistuksen ja nimikkeiden luomiseksi. Myöhemmin olen täydentänyt osaamistani Tampereen teknillisen yliopiston tuotannonohjauksen kursseilla ja muilla kursseilla, jotka tukevat mekaniikkasuunnittelua. Avainprojektipäällikkönä toimiessani osaamiseni syventyi toiminnanohjausjärjestelmien käytössä työskennellessäni lähellä tuotantoa ja asiakasrajapintaa. Avainprojektipäällikkönä hoidin myös projektien mekaniikkasuunnittelun. Jo ennalta hyvät vuorovaikutustaitoni hioutuivat erinomaisiksi työtehtävän haasteiden myötävaikutuksesta.

Mekaniikkasuunnittelun lisäksi olen vienyt läpi tehdastestauksia (FAT) kansainvälisille asiakkaille, tuottanut tehdastestauksen aikana tarvittavan dokumentaation ja hoitanut poikkeamat sulkevan jälkidokumentoinnin. On silmiä avaavaa olla mukana tuotteiden ja ratkaisujen ensivaiheen määrittelyssä, tämän jälkeen suunnitella tuotteet, kilpailuttaa ostot, ohjata tuotantoa 0-sarjan tuotteen valmistuksessa ja lopuksi tehdastestata laite. Tämä todella antaa perspektiiviä mekaniikkasuunnitteluun!

Scroll to Top